KONTAKT

Ovu informativnu publikaciju priredilo je Udruženje „Žene na prekretnici“ u saradnji sa SeConS grupom za razvojnu inicijativu.

Cilj ove publikacije je da prikaže položaj žena starijih od 45 godina na tržištu rada u Srbiji, kao i da njihov položaj uporedi sa mlađim ženama, zatim sa muškarcima vršnjacima u Srbiji, ali i sa ženama u drugim zemljama, pre svega sa prostora Evropske unije. Takođe, cilj je da preciznije ukaže na različite probleme sa kojima se ove žene suočavaju na tržištu rada, da alarmira zainteresovanu javnost, a pre svega donosioce politika, kao i da ukaže na potrebe za različitim oblicima podrške i merama za poboljšanje njihovog stanja.

Sa druge strane, upravo bi zapošljavanje žena ove starosne dobi, sa velikim radnim i životnim iskustvom, predstavljalo veliki privredni resurs za razvoj.