KONTAKT

Indeks dečijeg blagostanja razvila je 2014. godine SeConS grupa za razvojnu inicijativu u saradnji sa UNICEF-om i Republičkim zavodom za statistiku Republike Srbije. Indeks ima vrednost od 1 do 100, i predstavlja složeni pokazatelj društveno-ekonomskog položaja dece na lokalnom nivou, koji se meri na osnovu 12 pokazatelja različitih aspekata uslova života dece. Ovih 12 aspekata prikupljeni su iz zvanične statistike i grupisani u četiri kategorije: zdravlje i zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, obrazovanje i ekonomski uslovi. Podaci se prikupljaju na godišnjem nivou, čime se omogućava praćenje promena u ovoj oblasti.