KONTAKT

Izbijanje protesta u Srbiji u aprilu 2017. godine pokrenulo je niz važnih pitanja: ko su ljudi u protestu i šta oni žele, ko je organizator protesta i kakva je uloga interneta u organizaciji protesta i da li protest ima potencijal da preraste u novi društveni pokret.

Da bi odgovorili na ova pitanja istraživači/ce Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu i istraživači/ce SeConS-a sproveli su istraživanje aprilskih protesta 2017. U ovoj publikaciji dajemo brzi pregled hronologije i ciljeva protesta, karakteristika učesnika u protestu i njihovoj motivaciji da u protestima učestvuju, kao i nalaze istraživanja na društvenim mrežama o ulozi društvenih mreža u mobilizaciji i aktivnostima na protestima.

Istraživanje je sprovedeni na nekoliko različitih nivoa uz upotrebu više istraživačkih metoda. Jedan nivo istraživanja odnosio se na direktne učesnike protesta koji su anketirani na terenu u toku odvijanja protesta. Drugi nivo istraživanja se odnosi na online anketu koju smo sproveli na Facebook-u, kao i slanjem e-upitnika kroz SeConS-ovu mrežu tokom maja 2017. Treći deo istraživanja odnosi se na kvantitativnu i kvalitativnu analiza sadržaja postova, koji su objavljivani na centralnoj Facebook stranici protesta „Protiv diktature” u periodu od 3. aprila do 3. maja 2017. godine.