Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot AsiaSlot Gacor MaxwinIdn Slot Gacorhttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot Asia
Evaluacija Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji - SeConS
KONTAKT

Predmet evaluacije su Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji i Akcioni plan za primenu Strategije, koji su bili na snazi od 2010 do 2015. Reč je o prvom Akcionom planu iz oblasti rodne ravnopravnosti u Srbiji, u čijoj je izradi učestvovala mreža partnera na nacionalnom i lokalnom nivou, u saradnji sa civilnim sektorom. Tim evaluatora činile su istaknute ekspertkinje za svaku od prioritetnih oblasti i specijalista za evaluacioni proces.

Cilj evaluacije bio je procena uspešnosti Vlade i njenih partnera u realizaciji aktivnosti predviđenih Nacionalnim akcionim planom. Za potrebe evaluacije sproveden je širok konsultativni proces, koji je uključio institucije i NVO koje su sprovodile aktivnosti predviđene Akcionim planom.

Ovaj izveštaj je dostupan samo na engleskom jeziku.