KONTAKT

UNICEF u Srbiji sproveo je dodatne analize podataka prikupljenih iz MICS ankete (Istraživanje višestrukih pokazatelja) iz 2019, ali koristeći i podatke iz prethodnih istraživanja (2014, 2010. i 2005), kako bi se dobili dubinski uvidi u tematske oblasti relevantne za decu, žene i mlade. U izradi MICS6 – Sekundarnih analiza učestvovali su eksperti SeSonS grupe za razvojnu inicijativu.

Analiza je, u slučajevima kada je to bilo primenjivo, proširena i na druge povezane i pouzdane izvore podataka (npr. Anketa o prihodima i životnim uslovima, Evropsko zdravstveno ispitivanje intervjua, Popis stanovništva, itd).

Izveštaji pružaju komparativnu analizu brojnih aspekata prava deteta kroz dimenziju životnog toka koju doživljavaju različite grupe dece i žena. U njima se identifikuju specifični trenuci u kojima su deca izložena riziku da budu ostavljena, pa su stoga vredan resurs o pravičnosti u Srbiji.

MICS6 – Sekundarne analize možete pogledati ovde.