KONTAKT

Rezultati istraživanja apatridije u Srbiji, čiji je cilj bio da se dobiju pouzdani i reprezantativni podaci o različitim dimenzijama apatridije Roma, Aškalija i Egipćana (RAE) u Srbiji, predstavljeni su na konferenicij za novinare u Medija centru. Istraživanje, koje je SeConS sproveo tokom septembra i oktobra 2015. godine, pokazuje da je broj “pravno nevidljivih” Roma, Aškalija i Egipćana prepolovljen u protekle četiri godine.

Prof. dr Slobodan Cvejić, direktor istraživanja SeConS-a objasnio je da je istraživanje sprovedeno na uzorku od 1. 987 domaćinstava, koje imaju ukupno 8. 765 članova, pripadnika RAE nacionalne manjine. Opasnost od apatridije je vidno veća među pripadnicima RAE raseljenim sa Kosova, u Beogradu, u podstanarskim naseljima, a u 31% domaćinstava dvoje ili više članova u riziku su od apatridije. Domaćinstva u kojima žive lica u opasnosti od apatridije su vrlo siromašna, a 90% članova ovih domaćinstava bi volelo da ih neko kontaktira radi pružanja pomoći prilikom pribavljanja dokumenata. Predstavljajući nalaze, profesor Cvejić naveo je i preporuke za usvajanje i implementaciju sistemskih rešenja i puno učešće romske zajednice.

Hans Fridrih Šoder, šef Predstavništva UNHCR u Srbiji istakao je na konferenciji na novinare da je izuzetno važna saradnja u cilju sprovođenja svih važnih preporuka ovog istraživanja, kako bi “svako novorođenče u Srbiji, uključujući i one čiji su roditelji nepoznatog državljanstva, dobilo izvod iz matične knjige rođenih”.

Kori Udovički, potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave, rekla je da je pre nešto više od četiri godine potpisan je Sporazum o razumevanju između resornog ministarstva, predstavništva UNHCR u Srbiji i Zaštitnika građana, u okviru kog su pronalažena i implementirana najefikasnija rešenja za prevazilaženje ovog problema. “Cilj nam je da omogućimo upis novorođene dece u matične knjige iako su im roditelji „pravno nevidljivi”, tj. nemaju lične isprave ili izvod iz matične knjige rođenih i na ovaj način sprečimo stvaranje novih apatrida”, navela je Udovički.

Robert Sepi, zamenik zaštitnika građana Republike Srbije, izjavio je da je „zahvaljujući Sporazumu o razumevanju broj „pravno nevidljivih” lica značajno smanjen”. Najvažniji korak ka tom cilju je prihvaćena Inicijativa Zaštitnika građana za izmenu i dopunu Zakona o vanparničnom postupku čime je licima bez priznatog građanskog statusa omogućeno da izvrše upis u matične knjige.

„Nevidljivih“ manje u Srbiji, ali problemi ostaju

„Lica u opasnosti od apatridije u Srbiji – izveštaj o napretku 2010 – 2015.“

Prepolovljen broj pravno nevidljivih Roma