KONTAKT

U Briselu je 9. i 10. novembra održana 16. konferencija „Ljudi sa iskustvom siromaštva“, koju je organizovala Evropska mreža protiv siromaštva. Ovogodišnja konferencija okupila je delegacije iz više od trideset evropskih zemalja. Tema ovogodišnje konferencije bila je siromaštvo zaposlenih, o kojoj se tokom poslednjih godina sve više govori. Predstavnice delegacije Mreže protiv siromaštva – Srbija (Eapn Srbija) bile su Ljiljana Đajić iz Grupe 484, Milica Kravić, novinarka RTV, Jovana Obradović, u ime SeConS-a i Nikoleta Rakočević, predstavnica EAPN Srbija.

Dvodnevna konferencija obuhvatila je niz aktivnosti i panel diskusija u kojima su učesnici imali prilike da razmene iskustva koja se odnose na siromaštvo zaposlenih iz različitih društvenih grupa, kao i da daju preporuke za unapređenje politika koje će doprineti poboljšanju njihovog položaja.

Među govornicima na konferenciji bili su i Marianne Thyssen, evropska komesarka za zapošljavanje, socijalna pitanja i pokretljivost na tržištu rada, Leo Williams, direktor EAPN, Sérgio Aires, predsednik EAPN, kao i Esther Lynch, sekretarka Konfederacije evropskih sindikata i drugi.