KONTAKT

Urednici MONS-a (Monitoring socijalne situacije u Srbiji), profesorka Marija Babović, profesor Danilo Vuković, profesorka Gorana Krstić, profesorka Jelena Žarković Rakić i profesor Mihail Arandarenko učestvovaće na simpozijumu „Nejednakost u Srbiji“ koji 10. decembra organizuje Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u sali Audiovizuelnog arhiva i centra za digitalizaciju (SANU).

Profesorka Gorana Krstić sa Ekonomskog fakulteta predstaviće temu Faktori koji doprinose nejednakosti dohotka i zarada u Srbiji, profesorka Marija Babović sa Filozofskog fakulteta govoriće na temu Rodna nejednakost u Srbiji, a profesor Danilo Vuković sa Pravnog fakulteta će predstaviti temu Nejednakost u obrazovanju: obrazovne institucije, država i tržište u tranzicionoj Srbiji. Profesor sa Ekonomskog fakulteta, Mihail Arandarenko, predstaviće temu Sistem poreza i socijalnih transfera kao generator nejednakosti u Srbiji: stanje i mogućnosti za reformu, dok će profesorka Jelena Žarković-Rakić sa Ekonomskog fakulteta govoriti na temu Politička ekonomija reformi poreske i socijalne politike u post-jugoslovenskom periodu: šta možemo da naučimo iz iskustva Slovenije?

Oni su istovremeno i članovi FREN-a (Fondacija za razvoj ekonomske nauke) i SeConS-a (Grupa za razvojnu inicijativu), organizacija koje su osnivači stručne platforme MONS. Ova online platforma pokrenuta je sa ciljem predstavljanja rezultata društveno-ekonomskih istraživanja i povećavanja njihovog značaja i uticaja na procese donošenja javnih politika. MONS platforma se bavi važnim pitanjima koja nisu na „javnoj agendi“, a pitanjima koja su u fokusu javnosti pristupa na drugačiji način, uspostavljajući dijalog između predstavnika akademske zajednice, civilnog sektora, kreatora politika i donosilaca odluka o značajnim društvenim i ekonomskim pitanjima.