KONTAKT

SeConS je među prvima je prepoznao značaj dugoročnog zadužbinskog fonda i pomogao da Trag fondacija osnuje jedinstven fond u Srbiji i regionu, koji omogućava pravovremenu podršku onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Prethodnih godina, fond je kroz ulaganja narastao na 785.000 USD, a danas podržava građane i građanke koji pomažu razvoju lokalnih zajednica.

Trag fondacija je u prethodnim mesecima, tokom pandemije virusa COVID-19, prepoznala različite izazove sa kojima se suočavaju lokalne zajednice i kroz program „Aktivne zajednice: solidarni odgovor na COVID-19“ podržala 39 inicijativa koje su usmerene na smanjenje širenja virusa, olakšavanje boravka u samoizolaciji, kao i akcije fokusirane na oporavak zajednica od ekonomskih i drugih društvenih posledica pandemije.