KONTAKT

SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Romski obrazovni fond učestvovali su i drugog dana na multikongresu Serbian Visions, koji je održan 25-26. novembra 2017. godine u hotelu Radisson Blu Old Mill. Tom prilikom, Katarina Veličković, saradnica na istraživanjima u SeConS-u, predstavila je nalaze istraživanja o kompetencijama i motivacijama stipendista Romskog obrazovnog fonda, koje je SeConS sproveo tokom maja 2017. godine.

Nalazi ovog istraživanja pokazali su da većina diplomiranih srednjoškolaca koji su bili stipendisti fonda smatra da ih je škola dobro pripremila za obavljanje posla, ali da čak 43% njih ima plan da se dodatno školuje. Na osnovu dobijenih podataka napravljena je baza učenika, koja je ovom prilikom predstavljena publici.

Nakon toga usledila je diskusija o preprekama sa kojima se učenici i učenice iz romske populacije susreću tokom obrazovanja, a stipendisti fonda podelili su svoja iskustva u procesu školovanja i upisivanja fakulteta.