Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp
Uporedna analiza pružalaca usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u Srbiji - SeConS
KONTAKT

Uporedna analiza pružalaca usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u Srbiji

Uporedna analiza pružalaca usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u Srbiji

Projekat je realizovan u okviru programa “Inicijativa za reformu socijalne zaštite” koji sprovodi Trag fondacija, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Glavni cilj bio je da se identifikuju snage i prednosti organizacija civilnog društva uključenih u pružanje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou u odnosu na pružaoce usluga koji dolaze iz javnog sektora. Stepen kompetitivnosti NVO sektora u Srbiji je utvrđivan u pružanju četiri grupe usluga: pomoći u kući, dnevnog boravka za stare, dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju i grupe novih i inovativnih usluga socijalne zaštite.

Komparativna analiza je zasnovana na podacima prikupljenim od pružalaca socijalnih usluga i drugih relevantnih aktera: predstavnika lokalnih samouprava, Zavoda za socijalnu zaštitu, lidera u nevladinom sektoru itd. Istraživanje je sprovedeno kombinacijom dubinskih intervjua i desk-analize.

Glavni nalazi pokazuju da su organizacije civilnog društva značajni pružaoci usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, pružajući skoro trećinu svih usluga. U poređenju sa pružaocima usluga iz javnog sektora, udruženja su bolje umrežena, efikasnije koriste raspoložive reurse iz zajednice i van nje i aktivnija su u angažovanju volontera. Prikupljeni podaci i preporuke će biti podeljeni sa ostalim relevantnim akterima i diskutovani u cilju izgradnje povoljnijeg zakonodavnog, institucionalnog i finansijskog okvira za jačanje OCD-a kao pružalaca socijalnih usluga.