KONTAKT

Uloga razvoja zajednice i osnaživanja građanskog aktivizma u povećanju građanske angažovanosti i odgovoru lokalnih vlasti na potrebe građana u Srbiji: Ex-post evaluacija

Uloga razvoja zajednice i osnaživanja građanskog aktivizma u povećanju građanske angažovanosti i odgovoru lokalnih vlasti na potrebe građana u Srbiji: Ex-post evaluacija

U okviru petogodišnjeg ugovora o saradnji, USAID je u partnerstvu sa SeConS-om sproveo ex-post evaluaciju koja se bavi građanskim aktivizmom i odgovorom lokalnih vlasti na potrebe građana. Evaluacija je obuhvatila tri USAID projekta implementirana između 2001-2013. godine koja su imala fokus na razvoju zajednice (CRDA), reformi lokalne samouprave (SLGRP) i zagovaranju civilnog društva (CSAI).

Cilj evaluacije bio je da ispita kako su prethodni projekti doprineli povećanju građanske angažovanosti i odgovoru lokalnih vlasti na zahteve i potrebe građana, kao i da dobije odgovor na pitanje kako su i zašto neki od uspostavljenih mehanizama opstali do danas. SeConS je sproveo desk istraživanje, kao i niz FGD, telefonskih anketa, online aketa i intervjua sa različitim ključnim akterima koji su učestvovali u implementaciji ovih projekata, kako bi saznao njihova iskustva i utiske.

Nalazi ex-post evaluacije omogućiće USAID-u dublji uvid u to kako su, i sa kolikim stepenom uspešnosti, pojedini projekti realizovani u specifičnom kontekstu, šta je od uspostavljenih mehanizama opstalo nakon završetka programa, što će biti smernice za buduće projekte USAID-a u ovim oblastima.