KONTAKT

Uključivanje rodne perspektive u kratkoročne i dugoročne odgovore na COVID-19

Uključivanje rodne perspektive u kratkoročne i dugoročne odgovore na COVID-19

Trenutno je u toku sprovođenje projekta „Uključivanje rodne perspektive u kratkoročne i dugoročne odgovore na COVID-19“, koji sprovodi SeConS grupa za razvojnu inicijativu, za potrebe Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women).

Projekta podrazumeva sprovođenje rodne analize, čiji glavni cilj je da otkrije kako situacija izazvana virusom COVID-19 utiče na žene u Srbiji, sa posebnim akcentom na njihov položaj na tržištu rada, učešće u ekonomiji nege i preraspodelu neplaćenog kućnog rada. Kategorije žena koje će biti u fokusu ove analize su žene preduzetnice, žene koje se bave poljoprivredom, kao i žene zaposlene u oblasti ekonomije nege. Ova analiza može poslužiti kao osnova za uključivanje rodne perspektive u kratkoročne i dugoročne odgovore na virus COVID-19, kao i osnova za razvoj politika u ovoj oblasti.