KONTAKT

Seksualno i rodno zasnovano nasilje – aktivnosti u Srbiji

Seksualno i rodno zasnovano nasilje – aktivnosti u Srbiji

Istraživanje o stavovima građana i građanki Smedereva o rodnoj ravnopravnosti, sprovedeno je za potrebe projekta namenjenog smanjenju rizika od rodno zasnovanog nasilja i unapređenju mera za njegovo suzbijanje, koje Praxis sprovodi uz finansijsku podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR). Istraživanje je, pored domicilne populacije, obuhvatilo interno raseljena lica sa Kosova i Metohije čiji je status u sadašnjoj zajednici obeležen većim rizicima od diskriminacije i društvene isključenosti.

Istraživanjem su ustanovljeni rodno specifični položaji i uloge koje građani i građanke Smedereva obavljaju u svakodnevnom životu, kao i vrednosno-normativni obrasci koji utiču na njihovo ponašanje. Osim toga, ispitan je stepen njihove upoznatosti sa pojmom rodne ravnopravnosti i institucijama i politikama u ovoj oblasti.

Rezultati istraživanja poslužili su da se donosioci odluka upoznaju sa tim kako ljudi u Smederevu percipiraju pitanje rodne ravnopravnosti i njegovu ulogu u razvoju. Ova saznanja omogućavaju da se formulišu preporuke koje pored monitoringa postojeće zakonske regulative u oblasti rodne ravnopravnosti, obuhvataju i promovisanje pozitivne i nestereotipne slike žene i muškaraca u medijima, unapređivanje zaštite žena žrtava nasilja u porodici, promovisanje uloge muškarca i dečaka u ostvarivanju rodne ravnopravnosti, kao i afirmaciju upotrebe rodno senzitivnog jezika u pravnim i političkim aktima nadležnih institucija.

Finalna studija dostupna je na http://www.praxis.rs/images/praxis_downloads/Analiza_stanja_rodne_ravnopravnosti_u_Smederevu.pdf