Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp
Polazna studija o preduzetništvu žena u Srbiji - SeConS
KONTAKT

Polazna studija o preduzetništvu žena u Srbiji

Polazna studija o preduzetništvu žena u Srbiji

Izrada Polazne studije o preduzetništvu žena u Srbiji deo je projekta „Unapređenje ekonomskih i socijalnih prava žena u Srbiji i Crnoj Gori“, koji je sprovodio UN Women, u periodu 2010-2012. Najvažniji cilj bio je pružanje podrške ključnim državnim institucijama da integrišu rodnu perspektivu u svoje politike, programe, delovanje i budžetiranje i time doprinesu suzbijanju rodno zasnovane diskriminacije na tržištu rada.

Studija je rezultat namere da se posebna pažnja posveti učešću žena u preduzetništvu u Srbiji, s obzirom na značaj koji ima za korišćenje ekonomskog potencijala, ali i za ostvarivanje rodne ravnopravnosti. Dokument predstavlja prvi sveobuhvatan prikaz strukture, obima i profila ženskog preduzetništva u Srbiji, kao i izazova i barijera s kojima se žene suočavaju.

Osim preseka stanja, sugerisane su mere koje treba sprovesti i uslovi koje je neophodno stvoriti da bi se žene u većem broju uključile u preduzetništvo i uspešno poslovale. Iz tog razloga, Studija predstavlja izvor informacija koje kreatori politika u Srbiji mogu da koriste kako bi, sa jedne strane, postavili sistem praćenja trendova u ženskom preduzetništvu, a sa druge, razvili nove i izmenili postojeće politike na ovom polju.

Nalaze i preporuke ove studije dopunjuje „Rodna analiza odabranih državnih mera za podršku preduzetništvu u Srbiji“ (FREN). Rezultati celokupnog istraživanja sažeto su predstavljeni u publikaciji „Nalazi i preporuke iz studije o preduzetništvu žena u Srbiji i rodne analize odabranih državnih mera za podršku preduzetništvu“.