KONTAKT

Istraživanje o postojanju i funkcionalnosti intersektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama

Istraživanje o postojanju i funkcionalnosti intersektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama

Da li postoji i kako funkcioniše intersektorska saradnja na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama u Srbiji? Sa ciljem da odgovori na ovo pitanje, Mreža organizacija za decu Srbije (MODS), u partnerstvu sa UNICEF-om, a uz stručnu podršku SeConS grupe za razvojnu inicijativu, sprovela je nacionalno istraživanje koje je imalo za cilj da utvrdi postojanje i funkcionalnost intersektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Glavna svrha istraživanja bilo je mapiranje lokalnih protokola koji se odnose na zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i procena trenutnog stanja u pogledu postojanja i funkcionalnosti intersektorske saradnje na uspostavljanju efikasne zaštite dece od nasilja na lokalnom nivou.

Nalazi istraživanja pomogli su da se identifikuju opštine kojima je potrebna podrška za unapređenje primene protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, kao i opština koje su primeri dobre prakse, odnosno u kojima postoji funkcionalna međusektorska saradnja na uspostavljanju efikasne zaštite dece od nasilja.

Na osnovu rezultata istraživanja izrađena je Mapa koja daje uvid u to u kojim opštinama postoje lokalni intersektorski sporazumi za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Punu podršku istraživanju dao je i Republički zavod za socijalnu zaštitu i podstakao centre za socijalni rad da učestvuju u ovoj inicijativi. Istraživanje je integralni deo IPA II projekta Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Link: https://secons.net/wp-content/uploads/2022/01/73-publication.pdf