KONTAKT

Inicijativa „Podelimo brigu“

Inicijativa „Podelimo brigu“

SeConS grupa za razvojnu inicijativu je bila nosilac jednogodišnje inicijative “Podelimo brigu“ (eng. „Let’s share the care”), u okviru projekta “Rodno odgovorno upravljanje – preraspodela neplaćenog rada“, koji je realizovala Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu.

Cilj ove inicijative je bilo jačanje svesti i kapaciteta poslodavaca i zaposlenih u privatnim kompanijama, kako bi se podstaklo korišćenje roditeljskog odsustva za očeve koje je u Srbiji predviđeno zakonom (Zakon o radu, Čl. 94). Pored toga, inicijativa je bila usmerena i na istraživanje inovativnih porodičnih praksi, koje treba da poboljšaju ravnotežu poslovnog i privatnog života zaposlenih na rodno ravnopravan način. Ovaj pristup se u budućnosti može koristiti kao dobra praksa za podizanje svesti širih ciljnih grupa i stvaranje povoljnijeg okruženja za transformaciju rodnih uloga u tzv. „ekonomiji nege“ u okviru porodičnih odnosa.

Pročitajte više OVDEOVDE