KONTAKT

Evaluacija efektivnosti i efikasnosti razvojne pomoći Republici Srbiji po sektorima

Evaluacija efektivnosti i efikasnosti razvojne pomoći Republici Srbiji po sektorima

Predmet sprovedene evaluacije bila je razvojna pomoć u Republici Srbiji za period 2007-2011, sa ciljem da doprinese efikasnosti međunarodnih programa razvojne pomoći. Evaluacija je obuhvatila realizaciju 4,2 milijarde eura u okviru 1432 projekata (bespovratna sredstva i koncesionalni zajmovi) finansiranih od preko 30 razvojnih partnera – EU, bilateralnih i multilateralnih donatora i međunarodnih finansijskih institucija.

Ovo je bio prvi put da se procenjuje uticaj sveukupne zvanične razvojne pomoći svih donatora tokom dužeg vremenskog perioda, sa sektorski zasnovanim pristupom koji je obuhvatio: reformu državne uprave; vladavinu prava; civilno društvo, medije i kulturu; konkurentnost; razvoj ljudskih resursa; poljoprivredu i ruralni razvoj; transport; i životnu sredinu i energetiku. Nalazi pokazuju da, iako svaki sektor ima svoje prioritete i izazove, vrednost i iskorišćenost razvojne pomoći može biti višestruko uvećana međusektorskom saradnjom i povezivanjem, uspostavljanjem većeg broja predusova za korišćenje sredstava iz IPA fondova, kao i pojednostavljivanjem administrativnih procedura.

Konačni izveštaj dostupan je na linku.