KONTAKT

Evaluacija Akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost Republike Srbije

Evaluacija Akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost Republike Srbije

SeConS – grupa za razvojnu inicijativu dobila je drugu priliku da uz podršku organizacije UN Women sprovede evaluaciju Akcionog plana za period od 2016. do 2018. godine koji je deo Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine (NAP). Prethodna evaluacija Nacionalne strategije proglašena za jednu od četiri najbolje evaluacije sprovedene za UN Women tokom 2015. godine. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Republike Srbije izrazilo je potrebu za izradom evaluacije NAP-a. Sprovođenje evaluacije izvršeno je u skladu sa standardima organizacije UN Women, uz podršku grupe za upravljanje evaluacijom i referentne grupe za evaluaciju koje su podržavale tim.

Evaluacija je sprovedena sa ciljem da pruži sistematski uvid u proces realizacije, ostvarene rezultate Strategije, kao i donese preporuke za drugu fazu realizacije Strategije. Proces sprovođenja evaluacije obuhvatio je 4 faze: uvodnu fazu, prikupljanje i analizu podataka, validaciju i izveštavanje. U procesu su učestvovali predstavnici i predstavnice mehanizama rodne ravnopravnosti, resornih ministarstava, javnih ustanova, međunarodnih organizacija, ženskih, feminističkih i drugih organizacija civilnog društva (OCD) koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, kao i eksperti i ekspertkinje, koji su pružili značajne informacije na kojima se zasniva procena predstavljena u ovom izveštaju.Glavni nalazi, zaključci i preporuke evaluacije trebalo bi da da služe kako implemetatorima projekta, tako i donosiocima odluka na centralnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, u cilju unapređenja postojećeg stanja preduzimanjem akcija koje bi vodile eliminaciji rodno zasnovanog nasilja.