KONTAKT

Analiza rodne ravnopravnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju Srbije sprovedena je u okviru projekta “Podrška u sprovođenju inkluzivnih poljoprivrednih politika u Srbiji”, koji se sprovodi u partnerstvu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (Food and Agriculture Organization – FAO).

Analizu je sprovela organizacija SeConS – grupa za razvojnu inicijativu, na temelju smernica FAO koje su poslužile kao osnova za izradu sličnih izveštaja u sedam država Istočne Evrope i Centralne Azije.

Osnovni cilj je sveobuhvatna analiza stanja rodne ravnopravnosti u poljoprivredi i procesima ruralnog razvoja, koja treba da ukaže na pojavne oblike rodnih nejednakosti, njihove uzroke i posledice, te ponudi preporuke za rodno odgovorne politike koje će omogućiti transformaciju rodnih odnosa i struktura u sektoru poljoprivrede i procesima ruralnog razvoja i pospešiti inkluzivan i održivi ruralni razvoj.