KONTAKT

U Briselu je 11. septembra održan četvrti i poslednji sastanak Radne grupe za migracije Evropske mreže protiv siromaštva. Na sastanku je finalizovan dokument koji izražava stav Mreže prema aktuelnom pitanju migracija u Evropi i u skladu sa tim je pripremljen Akcioni plan. Oba dokumenta biće predstavljena na predstojećem sastanku Generalne skupštine Mreže, koji će biti održan u Dablinu u oktobru ove godine. Sastanku je u ime Mreže protiv siromaštva-Srbija prisustvovao Stefan Stefanović, istraživač SeConS-a.

Radna grupa za migracije osnovana je kako bi definisala stav Evropske mreže protiv simoštva prema migracijama, kao i načine na koje će uticati na EU institucije i nacionalne Vlade da sprovode politike upravljanja migracijama, koje u punoj meri uvažavaju ljudska prava migranata.

Evropska mreža protiv siromaštva osnovana je 1990. godine u cilju stvaranju socijalne Evrope bez siromaštva i socijalne isključenosti, u kojoj će svi imati pristup ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Na inicijativu SeConS-a, 2010. godine osnovana je i Mreža protiv siromaštva-Srbija.