KONTAKT

“Rodna ravnopravnost , poljoprivreda i ruralni razvoj” naslov je analize koja se bavi procenom rodne ravnopravnosti u Srbiji. Ova procena usaglašena je sa strateškim ciljevima FAO u pogledu smanjenja rodne nejednakosti u oblasti poljoprivrede, čime daje značajan doprinos poljoprivrednom sektoru i pomaže u smanjenju gladi, neuhranjenosti i siromaštva. Osnovni cilj je sveobuhvatna analiza stanja rodne ravnopravnosti u poljoprivredi i procesima ruralnog razvoja, koja treba da ukaže na pojavne oblike rodnih nejednakosti, njihove uzroke i posledice, te ponudi preporuke za rodno odgovorne politike koje će omogućiti transformaciju rodnih odnosa istruktura u sektoru poljoprivrede i procesima ruralnog razvoja.

Ova Analiza rodne ravnopravnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju Srbije sprovedena je u okviru projekta „Podrška u sprovođenju inkluzivnih poljoprivrednih politika u Srbiji“, koji se sprovodi u partnerstvu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (Food and Agriculture Organisation – FAO). Analizu je sprovela organizacija SeConS – grupa za razvojnu inicijativu, na temelju smernica FAO koje su poslužile kao osnova za izradu sličnih izveštaja u sedam država Istočne Evrope I Centralne Azije.

Rodna-ravnopravnost-poljoprivreda-i-ruralni-razvoj-studija