KONTAKT

Trenutno je u toku priprema trinaestog izdanja MONS-a, u čijem fokusu će biti predstavljanje posledica izazvanih pandemijom virusa Covid-19. Neke od tema koje će biti analizirane u novom broju MONS-a su uticaj pandemije na društvene nejednakosti, politički sistem i sistem odbrane Republike Srbije, kao uzroci i posledice globalnog karantina.

Više informacija će uskoro biti dostupne na: http://mons.rs/