KONTAKT

U toku je Forum civilnog društva za Evropu i Centralnu Aziju koji se održava u Ženevi povodom 25 godina Pekinške deklaracije i platforme za akciju pod sloganom „Feminist want system change’. Programska direktorka SeConS-a, Marija Babović, je u delegaciji predstavnica civilnog drustva iz Srbije,