KONTAKT

Evaluacija Akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost Republike Srbije za period od 2016. do 2018. godine (NAP) uvrštena je u jedan od četiri najbolja primera dobre prakse sprovedena za UN Women na globalnom nivou – objavljeno je u specijalnoj ediciji „Transform Magazin za rodno odgovornu evaluaciju“, u izdanju organizacije UN Women.

Ovu evaluaciju je sprovela SeConS grupa za razvojnu inicijativu, za potrebe Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Republike Srbije, uz podršku organizacije UN Women.

Cilj evaluacije je bio da pruži sistematski uvid u proces realizacije, ostvarene rezultate Strategije, i da donese preporuke za drugu fazu realizacije Strategije, i to kroz: uvodnu fazu, prikupljanje i analizu podataka, validaciju i izveštavanje. U procesu su učestvovali predstavnici i predstavnice mehanizama rodne ravnopravnosti, resornih ministarstava, javnih ustanova, međunarodnih organizacija, ženskih, feminističkih i drugih organizacija civilnog društva (OCD) koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, kao i eksperti i ekspertkinje koji su pružili značajne informacije na kojima se zasniva procena predstavljena u ovom izveštaju.

Glavni nalazi, zaključci i preporuke evaluacije namenjeni su implemetatorima projekta, ali i donosiocima odluka na centralnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, kako bi u cilju unapređenja postojećeg stanja preduzimali akcije koje bi vodile eliminaciji rodno zasnovanog nasilja.

UN Women podržava unapređenje nacionalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u zemljama poput Kolumbije, Jordana Nepala, Srbije – kroz analizu nacionalnih strategija za rodnu ravnopravnost, u cilju jačanja kapaciteta za postizanje što većeg stepena rodne ravnopravnosti, u skladu sa nacionalnim kontekstom i radi što efikasnije primene i održivosti nacionalnih strategija.

I prethodna evaluacija Nacionalne strategije koju je 2015. godine radila SeConS grupa za razvojnu inicijativu takođe je proglašena za jednu od četiri najbolje evaluacije sprovedene za UN Women tokom te godine.

Evaluacioni izveštaj 2016. – 2018. možete pronaći na http://www.secons.net/publications.php?p=115