KONTAKT

Povodom obeležavanja 16 dana aktivizma u Skupštini AP Vojvodine Marija Babović, direktorka programa SeConS-a i Katarina Veličković, istraživačica SeConS-a predstavile su Polaznu studiju o oblicima reagovanja i stavovima stručnjaka u postupanju sa ženama žrtvama nasilja iz ranjivih grupa. Studija je sačinjena u okviru projekta “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Vojvodini – 2. faza”.

Studija nastoji da ukaže na prakse, razumevanja i stavove zaposlenih u relevantnim institucijama i organizacijama koje pružaju usluge ženama žrtvama nasilja. U fokusu su posebno pripadnice ranjivih grupa (žene sa sela, Romkinje, žene sa invaliditetom), kao i žene koje su pretrpele specifične oblike nasilja. Istraživanje sprovedeno u 10 opština sa teritorije Vojvodine pokazalo je da se predstavnici sektora koji čine sistem zaštite i podrške ženama žrtvama nasilja veoma retko susreću sa slučajevima žena sa invaliditetom koje su izložene nasilju, da se često susreću sa žrtvama iz seoskih područja, a nešto ređe sa žrtvama romske pripadnosti.

Pored toga, u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama Olivera Vuković, direktorka SeConS-a i Jovana Obradović, istraživačica SeConS-a učestvovale su na godišnjoj konferenciji projekta “Zaustavi – zaštiti – pomozi: Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini”.