KONTAKT

U okviru regionalnog projekta “Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom Covid-19 i budućih katastrofa” koji sprovodi Crveni krst Srbije zajedno sa partnerima iz regiona i Evropske unije, otpočelo je istraživanje čiji će nalazi poslužiti za formulisanje preporuka za unapređenje javnih politika u ovoj oblasti.

Jedna od komponenti Projekta se bavi sistemima dugotrajne nege, njihovom koordinacijom, modelima finansiranja, dostupnošću usluga, pogotovo imajući u vidu iskustvo sa krizom Covid-19 i funkcionisanjem ovih sistema u vanrednim uslovima. U svrhu realizovanja ove komponente, SeConS grupa za razvojnu inicijativu i istraživačka agencija Smart Plus Research sprovode kvantitativno istraživanje sa korisnicima usluga dugotrajne nege. Istovremeno, SeConS grupa za razvojnu inicijativu realizuje kvalitativno istraživanje sa relevantnim akterima zaduženim za formiranje i donošenje javnih politika u oblasti dugotrajne nege kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, kao i sa predstavnicima institucija i organizacija koje se bave pružanjem usluga dugotrajne nege.

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ trogodišnja je inicijativa u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Pokrenut krajem 2020. godine, projekat povezuje partnere iz civilnog društva zemalja Zapadnog Balkana, kao i velike mreže civilnog društva koje predstavljaju starije osobe i osobe sa invaliditetom na nivou Evropske unije.