KONTAKT

Zagovaranje unapređenja položaja seoskih žena u statusu pomažućih članova domaćinstva

Zagovaranje unapređenja položaja seoskih žena u statusu pomažućih članova domaćinstva

Projekat je problemski fokusiran na dve preporuke CEDAW (Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena) Komiteta kojima se od državnih organa Srbije zahteva da osiguraju ostvarivanje socijalnih prava žena u statusu pomažućih članova domaćinstva i da osnaže prihodovne aktivnosti žena u ruralnim oblastima (CEDAW, 2007: 6-7). Realizovan je kroz istraživanje i kampanju.

Istraživanje je rađeno na uzorku od 500 žena iz 50 sela širom Srbije, a rezultati daju precizniji uvid u osnovne karakteristike i uslove za poboljšanje njihovog položaja:

1. položaj žena u statusu pomažućih članova domaćinstva nije moguće sistematski poboljšati bez poboljšanja položaja poljoprivrednih domaćinstava ili poboljšanja uslova zapošljavanja

2. rodna dimenzija socijalnog položaja ukazuje da je socijalni položaj uslovljen izraženim imovinskim nejednakostima, isključenošću ili ograničenim učešćem u odlučivanju o ekonomiji gazdinstva, ograničenim pristupom prihodima domaćinstva i neuravnoteženom raspodelom odgovornosti i aktivnosti vezanih za održavanje domaćinstva i porodice.

Kampanja je bila usmerena na donosioce odluka, ali i na širu javnost. Organizovan je okrugli sto sa predstavnicima nadležnih ministarstava, institucija i organizacija, kao i pojedinačni razgovori sa predstavnicima relevantnih ministarstava, kako bi se predstavili nalazi istraživanja i zajednički definisale dalje mere i aktivnosti. Mediji su pokazali veliko interesovanje za ovu temu, a studija je predstavljena na Ekspertskom sastanku koji je organizovao FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu) u Tirani 2008.godine.