Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp
Razvoj Strategije i Akcionog plana za unapređenje ekonomskog položaja žena na selu u AP Vojvodini 2012-2016 - SeConS
KONTAKT

Razvoj Strategije i Akcionog plana za unapređenje ekonomskog položaja žena na selu u AP Vojvodini 2012-2016

Razvoj Strategije i Akcionog plana za unapređenje ekonomskog položaja žena na selu u AP Vojvodini 2012-2016

Proces izrade strategije bio je izrazito demokratski i participativan. Formirana je Radna grupa u koju su bile uključene predstavnice ključnih pokrajinskih institucija, stručnjakinje i aktivistkinje angažovane u ženskim organizacijama. Na osnovu detaljne analize postojećih programa i politika, identifikovane su ključne strateške oblasti, mapirane potencijalne prepreke i formulisane preporuke za poboljšanje kvaliteta života žena u ruralnim područjima.

U 2013. godini Vlada AP Vojvodine usvojila je Strategiju i akcioni plan za unapređenje ekonomskog položaja žena sa sela u AP Vojvodini, u okviru koje je omogućeno finansiranje programa i aktivnosti koje imaju za cilj da pomognu seoskim ženama u njihovoj daljoj emancipaciji i ravnopravnom učešću u kreiranju politika ruralnog razvoja, kako na lokalnim nivoima vlasti, tako i na pokrajinskom nivou.

Identifikovana su tri ključna strateška cilja:

1)Transformacija poljoprivrednog rada seoskih žena od tradicionalnog ka modernom

2)Povećanje obima i kvaliteta nepoljoprivredne zaposlenosti seoskih žena

3)Unapređenje poslovnog ambijenta za ekonomsku participaciju seoskih žena.