KONTAKT

Procena neregularnih tranzitnih migracionih tokova kroz zemlje Zapadnog Balkana

Procena neregularnih tranzitnih migracionih tokova kroz zemlje Zapadnog Balkana

Mapiranje tokova neregularnih tranzitnih migracija i tražilaca azila preko teritorija zemalja Zapadnog Balkana (ZB) imalo je za cilj da doprinese sprovođenju koordinisanog pristupa ovih zemalja u rešavanju migrantskog pitanja, kako bi se uspešnije suzbili neregularni migracioni tokovi prema Evropskoj uniji. Izveštaj je pripremila kancelarija IOM u Srbiji, uz podršku stručnog tima organizacije SeConS i u saradnji sa kancelarijama IOM zemalja u regionu koje je mapiranje obuhvatilo: Albanije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Kosova prema UN Rezoluciji 1244.

Mapiranje je obuhvatilo sledeće tipove migracija: nelegalni ulazak i boravak stranih državljana i lica bez državljanstva u zemljama ZB, međunarodnu zaštitu u zemljama ZB, povratak državljana zemalja ZB na osnovu sporazuma o readmisiji, trgovinu ljudima i krijumčarenje migranata. Pregledani su postojeći izveštaji i studije, prikupljeni su podaci državnih organa, a sprovedeni su i intervjui sa predstavnicima relevantnih institucija, NVO, kao i različitih tipova migranata.

Dobijeni podaci o tokovima neregularnih migracija sagledani su u kontekstu normativnog, institucionalnog i strateškog okvira u zemljama ZB. Omogućen je komparativan uvid u stanje i trendove tokova neregularnih migracija između zemalja u regionu, ali i na nivou regiona. Istovremeno, identifikovane su praznine u podacima i ponuđene osnovne preporuke za unapređenje upravljanja neregularnim migracijama i međunarodnom zaštitom na Zapadnom Balkanu.