KONTAKT

Jačanje kapaciteta kancelarija za mlade iz 12 opština za praćenje i izveštavanje

Jačanje kapaciteta kancelarija za mlade iz 12 opština za praćenje i izveštavanje

Predstavnici kancelarija za mlade i nevladinih organizacija prepoznati su kao važni akteri u procesu odlučivanja na lokalnom nivou. Da bi formulisali efikasne politike i ispunili programske ciljeve, neophodno je produbiti njihova znanja o adekvatnom korišćenju podataka u svrhu planiranja, praćenja i izveštavanja.

U tom cilju, SeConS je održao niz obuka za predstavnike kancelarija za mlade, kako bi ojačao njihove kapacitete i ulogu koju imaju u odlučivanju na lokalnom nivou. Učesnicima je pokazano kako da prepoznaju relevantne podatke u svakodnevnom radu i kako da ih iskoriste za formulisanje politika. Upoznati su sa korišćenjem podataka i indikatora u praćenju i sprovođenju politika. U saradnji sa trenerima uradili su analizu sopstvenih projekata i naučili kako da unaprede projektne matrice i time olakšaju praćenje i izveštavanje tokom dalje realizacije projekata. Prezentovani su alati i tehnike monitoringa i evaluacije, kao i način njihove primene u dizajniranju politika i odluka, a savladali su izradu i ocenu instrumenata za sakupljanje podataka.

Na treninzima je učestvovalo 27 predstavnika kancelarija za mlade i nevladinih organizacija sa teritorija 12 opština: Leskovac, Vladičin Han, Bojnik, Preševo, Vlasotince, Surdulica, Bujanovac, Vranje, Bački Petrovac, Palilula, Bečej i Temerin. U završnoj fazi projekta, učesnici su dobili priliku da primene savladane veštine na konkretnim primerima. Identifikovane su teme koje pogađaju mlade u svakoj od 12 opština (zapošljavanje, migracije, participacija mladih Roma i Romkinja u srednjoškolskom obrazovanju, bolesti zavisnosti, unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja, mladi sa invaliditetom…), a zatim su uz mentorsku podršku SeConS-a izradili zagovaračka dokumenta.

Osim što su pomenuta zagovaračka dokumenta iskorišćena za promenu lokalnih omladinskih politika, svi predstavnici mladih su dugoročno ojačali svoje kapacitete za samostalnije i efikasnije delovanje na lokalnom nivou. Savladana znanja omogućuju im da prepoznaju problem, formulišu odgovarajuću politiku kao odgovor na njega, kao i da uz pomoć naučenih alata i tehnika izmere uticaj i efekte donetih odluka.