KONTAKT

ERASMUS+: Interdisciplinarni program kratkih ciklusa u oblasti kreiranja i analize javnih politika

ERASMUS+: Interdisciplinarni program kratkih ciklusa u oblasti kreiranja i analize javnih politika

Sa ciljem da doprinese razvoju savremenog obrazovanja u oblasti javne politike u Srbiji, po uzoru na vodeće evropske univerzitete, Evropska unija je podržala projekat „Interdisciplinarni ciklus programa u kreiranju i analizi javnih politika“ u okviru programa Erazmus+ (skraćeno PPMA). Glavni cilj projekta je razvoj desetina novih interdisciplinarnih kratkih kurseva (modula) iz oblasti javnih politika na univerzitetima u Srbiji. Drugi cilj je stvaranje mreže stručnjaka koji se bave analizom javnih politika u Srbiji i regionu.

Kursevi su osmišljeni tako da mogu biti korisni svima koji imaju želju da doprinesu dobrobiti zajednice i koji su zainteresovani za pitanja od opšteg interesa. Namenjeni su najpre studentima akademskih studija koji na taj način mogu proširiti skup svojih kompetencija koje će im omogućiti lakši ulazak na tržište rada. Takođe, kurseve mogu pohađati istraživači i naučnici iz različitih oblasti koji žele da ovladaju razvijanjem metodologije u oblastima kao što su socijalna, ekonomska ili bezbednosna politika. Pored toga, kursevi su namenjeni su i službenicima javne uprave i drugim učesnicima u kreiranju politika (strategija, planova razvoja lokalne samouprave i drugih propisa), kako bi postali činioci promene u modernizovanoj javnoj službi sa fokusom na građane.

Pored stručnjaka sa Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, projektni tim su činili stručnjaci sa nekih od najpoznatijih univerziteta u Evropi, kao što su Kings Koledž u Londonu, Univerzitet Est Kretel u Parizu, Univerzitet u Lajdenu, ali i Republički sekretarijat za javne politike, SeConS grupa za razvojnu inicijativu, Fondacija za unapređenje ekonomije, La 27E REGION iz Pariza i dr.

U 2021. godini, Pravni fakultet je u saradnji sa drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu razvio sledeće kurseve:

 • Uvod u javne politike
 • Uvod u uporednu politiku
 • Javni sektor i javna uprava: uvod u menadžment i organizaciju
 • Primenjena analiza javnih politika: pravni, ekonomski i sociološki aspekti
 • Kvantitativne istraživačke metode za analizu javnih politika i propisa
 • Kvalitativne metode za istraživanje javnih politika i propisa
 • Regulatorni menadžment
 • Analiza efekata propisa
 • Politike socijalnog uključivanja i rodne ravnopravnosti u Srbiji i EU: stanje i evaluacija
 • Politika zapošljavanja i tržišta rada
 • Savremeni problemi socijalne politike
 • Bezbednosne politike Srbije

Link: https://policy-club.pmf.uns.ac.rs/sr/pocetna-stranica/

Brošura: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://policy-club.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/06/PPMA-UB-Brosura.pdf