KONTAKT

Finalna evaluacija zajedničkog projekta UN agencija: „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“

Finalna evaluacija zajedničkog projekta UN agencija: „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji“

Cilj evaluacije bio je da izmeri efikasnost, održivost, relevantnost, efikasnost i uticaj realizovanog projekta. Za potrebe evaluacije sprovedeno je online istraživanje među opštom populacijom i anketno istraživanje među učenicima osnovnih škola koje su bile obuhvaćene projektom, kao i niz intervjua sa donosiocima odluka i akterima koji su realizovali pojedinačne projektne aktivnosti.

Osim informacija o uspešnosti konkretnog projekta, evaluacija je obezbedila i preporuke za dalju aktivnost Vlade u borbi protiv rodnog nasilja u narednom periodu.