KONTAKT

Istraživanje „Ocena efikasnosti institucionalnog odgovora na pandemiju kovida 19 u multietničkim zajednicama u Sandžaku/jugozapadnoj Srbiji i na jugu Srbije“, predstavljeno je na konferenciji za novinare 24. februara.

Ovo istraživanje su od oktobra 2020. do januara 2021. godine sproveli „Forum 10“ i SeConS – grupa za razvojnu inicijativu u osam gradova i opština ovih multietničkih delova zemlje.

Istraživanje je pokazalo da su građani nezadovoljni načinom na koji su lokalne institucije odgovorile na pandemiju virusa Covid-19. Ispitanici zameraju da rad lokalnih samouprava i štabova za vanrednu situaciju nije bio dovoljno transparentan, a mere često kontradiktorne i neefikasne. Bolje ocene su dobile zdravstvene i obrazovne ustanove, kao i vojska i policija, posebno u prvom talasu. Alternativni pružaoci usluga, volonteri, organizacije civilnog društva imali su važnu ulogu u odgovoru na pandemiju, rečeno je prilikom predstavljanja ovog istraživanja, a prenosi list Danas.

Najvažniji razlozi zbog kojih je odgovor institucija bio nezadovoljavajući a poverenje građana u institucije nisko, su stavljanje ličnih interesa iznad opšte dobrobiti, političkih interesa iznad zdravstvenih, neodgovornost nadležnih, neznanje i odsustvo sposobnosti za organizaciju, istakli su učesnici istraživanja.

Fahrudin Kladničanin iz „Foruma 10“ istakao je značaj solidarnosti koje su pokazali zdravstveni radnici iz drugih gradova, Kragujevca, Kraljeva, Čačka, koji su letos pritekli u pomoć. Marija Babović iz SeConS naglasila je probleme koji su se pojavili u Bujanovcu i Preševu – u ovim opštinama ne postoji bolnica, a građani su imali veliki otpor prema slanju u najbližu bolnicu u Vranju i zbog jezičke distance.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Regionalna inicijativa mladih za integraciju: aktivizam mladih i izazovi za multietničke zajednice u postkovid periodu“ koji „Forum 10“ realizuje uz podršku Fondacije za otvorenu društvo. Aleksandra Šanjević iz Fondacije je kazala da je ova organizacija sa oko milion dolara pomogla razne projekta u odgovoru na kovid krizu.