KONTAKT

U Crnoj Gori 44,9% osoba starijih od 65 godina ima velike poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, a među njima je više žena, pokazala je studija „Pristup uslugama dugotrajne njege u Crnoj Gori“ nastale u okviru trogodišnjeg projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ realizovanog u regionu Zapadnog Balkana, uz koordinaciju Crvenog krsta Srbije i podršku Evropske unije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta.
Na predstavljanju studije, Tijana Veljkovic iz SeConS Development Initiative Group je rekla da će rezultati sa svih lokacija koje su učestvovale u studiji biti osnova za formulisanje preporuka o tome kako povećati kapacitete pružalaca usluga i organizacija civilnog društva, kako poboljšati javne politike i uvećati finansijska davanja i na taj način osigurati bolji pristup uslugama dugotrajne nege za starije osobe i osobe sa invaliditetom u redovnim okolnostima, a posebno u slučaju vanrednih situacija poput pandemije izazvane virusom COVID-19.

Više detalja na linku 

Foto: Crveni krst Crne Gore / Dejan Kalezić