KONTAKT

Na diskusionom forumu „Osnaživanje radnica u pomagačkim poslovima“, nalaze brze procene „Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji“, predstavila je Jovana Čvorić, istraživačica SeConS grupe za razvojnu inicijativu. Forum su organizovale organizacija ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i fondacija Rosa Luxemburg Stiftung za jugoistočnu Evropu.

Brza procena, koju je izradio SeConS za potrebe organizacije ASTRA i u saradnji sa njom, a uz finansijsku podršku fondacije Rosa Luxemburg Stiftung za jugoistočnu Evropu. Studija se bavi fenomenom rada u domaćinstvu, istražuje uslove rada, društvene izazove i iskustva žena koje pružaju usluge čišćenja i nege u domaćinstvima u Srbiji i u inostranstvu.

Istraživanje je sprovedeno tokom decembra 2023. godine, a zasnovano je na brzoj proceni kao odgovarajućem metodološkom pristupu za istraživanje ograničenog uzorka pružalaca usluga, koji je obuhvatao pojedinačne radnice i agencije uključene u pružanje ovih usluga. Podaci su prikupljeni kroz dubinske intervjue sa deset sagovornica iz Srbije u starosnoj grupi preko 50 godina.

U drugom delu foruma, učesnici su predstavili iskustva i primere dobre prakse iz Hrvatske, Slovenije i Belgije. Među organizacijama koje su učestvovale su BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju iz Hrvatske, CEDRA – Center za družbeno raziskovanje iz Slovenije i FAIRWORK iz Belgije.

Završni deo je bio posvećen vođenoj diskusiji o izazovima, uslovima rada, mogućnostima za unapređenje zakonodavnog okvira, primerima dobre prakse, idejama za regionalno i nacionalno povezivanje u svrhu osnaživanja radnica.