KONTAKT

U Medija centru je 22. novembra predstavljena publikacija „Tržište rada u Srbiji – položaj žena 45+ / Uskraćivanje prava na dostojanstven rad“, koju je objavilo Udruženje „Žene na prekretnici“ na osnovu analize eksperata i ekspertkinja SeConS grupe za razvojnu inicijativu. Publikacija sa različitih aspekata sagledava položaj žena starijih od 45 godina na tržištu rada u Srbiji. Prema objavljenim podacima, položaj žena u Srbiji u domenu rada i novca, u poređenju sa drugim evropskim zemljama, je najnepovoljniji.

“Najviše pritužbi Povereniku podnose žene, koje se uglavnom žale na diskriminaciju, i to pre svega, na tržištu rada”, kazala je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Ona je istakla da žene starije od 45 godina spadaju u teže zapošljivu kategoriju, jer poslodavci imaju predrasude da radnice najviše vrede između 30. i 45. godine života. “Međutim, ne treba zanemariti značaj institucionalne memorije, odnosno uloge koju u radnom okruženju imaju zaposleni koji imaju veliko radon iskustvo”, kazala je Janković.

Marija Babović, direktorka programa SeConS-a kazala je da u poređenju sa Evropskom unijom, Srbija je među zemljama sa najnižom stopom zaposlenosti žena 45+. “Ta stopa iznosi 42%, slično Rumuniji i Hrvatskoj i daleko je iza evropskog proseka od 57,9%”, navela je Babović i istakla da i među zaposlenim ženama ove starosne dobi, četvrtina visoko obrazovanih radi na poslovima ispod svojih kvalifikacija. “U kontekstu porodičnog života, žene provedu nešto manje sati u plaćenom radu nego muškarci, ali znatno više u neplaćenom kučnom radu i brizi o članovima porodice”, objasnila je Babović.

Mima Perišić, predsednica Upravnog odbora Udruženja “Žene na prekretnici” istakla je važnost objavljene publikacije za različite aktere koji se bave ovim problemom. ”Osetili smo obavezu da to podelimo sa javnošću i posebno relevantnim sektorima Vlade, na način koji bi bio koristan za razmatranje mogućih mera i propisa za poboljšanje situacije ovih žena”, objasnila je Perišić.

Jasna Uzelac Braunović, menadžerka kopropativnih komunikacija i odnosa sa javnošću u UniCredit Banci rekla je da ta kompanija već pet godina sprovodi politiku rodne ravnopravnosti. “Žene čine više od 60% zaposlenih, u Izvršnom odboru su dve žene i dva muškarca, a žene imaju gotovo polovinu (49 %) upravljačkih pozicija u kompaniji”, istakla je ona.