KONTAKT

On line kurs o ljudskoj bezbednosti omogućava polaznicima da razviju svoje veštine i kompetencije u oblasti ljudske bezbednosti. Kurs će biti predstavljen 26. oktobra na Fakultetu bezbednosti u 17h (Maksima Gorkog 50).

Kurs je namenjen kreatorima politika, predstavnicima centralnih i lokalnih vlasti i institucija, predstavnicima civilnog sektora, studentima, stručnjacima i široj javnosti i dostupan je na http://humansecuritycourse.info/

Kurs omogućava proširivanje znanja o konceptima ljudske bezbednosti, politikama ljudske bezbednosti, metodologijama istraživanja, kao i ljudskom bezbednošću u različitim kontekstima, poput rodne ravnopravnosti, migracija, radnog okruženja i tome slično.

Nakon upoznavanja sa sadržajem kursa, polaznik polaže test koji se sastoji od 10 pitanja.

Kurs je pripremio SeConS u saradnji sa Centrom za istraživanje ljudske bezbednosti Fakulteta bezbednosti u okviru projekta Prekogranične mreže za mir, pomirenje i ljudsku bezbednost, podržanog od strane Evropske komisije