KONTAKT

Nova platforma Policy-Club u čijoj izradi je učestvovala SeconS grupa za razvojnu inicijativu u okviru PPMA projekta, predstavljena je javnosti na Međunarodnoj konferencije “Susreti nauke i javnih politika” u Novom Sadu, u organizaciji Univerziteta u Novom Sadu, Prirodnomatematičkog fakulteta UNS i Sekretarijata za javne politike Vlade Srbije.

Tokom ove dvodnevne međunarodne konferencije više od 30 učesnika iz 11 zemalja izlagalo je i diskutovalo o načinima na koje uz pomoć naučnih saznanja iz raznih oblasti mogu bolje da se razumeju problemi društva i nađu bolja rešenja u osmišljavanju javnih politika, sa posebnim osvrtom na održivi razvoj, korišćenje metoda nauke o podacima u cilju donošenja odluka, kao i o jačanju veze obrazovanja i nauke i javnih politika.

Platforma Policy-Club prostor je gde stručnjaci mogu postaviti svoje analize javnih politika, a posetioci mogu pretraživati, čitati i preuzimati objavljene analize.

Prema rečima Jasne Atanasijević, predsednice Naučnog odbora Univerziteta u Novom Sadu, odluke o javnoj politici su najčešće veoma kompleksne i zahtevaju različita znanja, kojima direktni donosioci odluka nisu nužno opremljeni. Loše odluke, donete u suprotnosti sa neospornim istinama, pre ili kasnije, postaju problematične i sporne. “Naučnici predstavljaju deo društva koji neguje vrednosti i kompetencije kao što su kritičko mišljenje, objektivnost, otvorenost za kritiku i proveru znanja. Svi nalazi koji proizilaze iz naučnog istraživanja mogu direktno ili indirektno da doprinesu donošenju odluka, bile one privatne ili kolektivne. Koliko će naše društvo biti progresivno i bogato zavisi u velikoj meri od dobrih kolektivnih odluka koje donosimo. Drugim rečima, mi napredujemo onoliko koliko, kao društvo, dopuštamo talentima i znanju da upravljaju našim odlukama. Ako ih držimo dalje od procesa donošenja odluka, odričemo se dela našeg napretka”, istakla je Atanasijević.