KONTAKT

SeConS grupa za razvojnu inicijativu bila je učesnik na radionici ,,Kreiranje i analiza javnih politika: institucije, primena i pristupi“ koja je održana na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Olivera Vuković, direktorka SeConS-a, učestvovala je u sesiji “Kapaciteti za kreiranje i analizu javnih politika” sa temom “Analize i evaluacije javnih politika – iskustva praktičara u Srbiji”.

Ova radionica deo je projekta “Kreiranje i analiza javnih politika” koji je finansiran uz podršku Evropske komisije. Osim domaćih stručnjaka iz institucija i fakulteta (Republički sekretarijat za javne politike, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet političkih nauka), međunarodnu notu su dal ii stručnjaci iz UNDP-a a kao glavni govornik pridružio se i gospodin Alberto Asquer sa SOAS Univerziteta u Londonu.