KONTAKT

Koja je uloga organizacija civilnog društva u razvojnoj saradnji i kakva je budućnost razvojne politike, međunarodne razvojne saradnje i globalnog razvoja, bila je tema konferencije „Budućnost razvojne saradnje u Srbiji: od primaoca do davaoca razvojne pomoći – globalna razvojna saradnja i stvaranje podsticajnog okruženja za kreiranje dijaloga između države i OCD“, koja je održana 16. oktobra u Beogradu.

Konferencija je okupila predstavnike organizacija civilnog društva, institucija i medija u cilju promišljanja uloge civilnog društva u budućim razvojnim politikama i procesima u Srbiji, kao i uspostavljanju dijaloga između OCD i predstavnika Vlade.

Slobodan Cvejić, direktor istraživanja SeConS-a bio je panelista u okviru prve panel diskusije, u čijem fokusu je bila uloga OCD u nacionalnim procesima u vezi sa razvojnom saradnjom, kao i budućnost razvojnih politika na evropskom nivou.

Povod za drugu panel diskusiju bio je Zakon o razvojnoj i humanitarnoj pomoći i definisanje Strategije razvojne saradnje.

Konferencija je deo projekta „Globalni razvoj i uloga OCD Zapadnog Balkana“ koji implementira austrijska razvojna i humanitarna organizacija „Horizont3000“ uz pomoć partnerskih organizacija iz Srbije, Udruženja „Narodni parlament“ iz Leskovca i „Građanskih inicijativa” iz Beograda.