KONTAKT

U Dablinu je od 19. do 22. oktobra održana Godišnja skupština Evropske mreže protiv siromaštva, kao i sastanak Grupe za evropske strategije uključivanja koje predstavlja telo EAPN za analizu politika i planiranje akcija usmerenih prema politikama. Ovom prilikom usvojena je i strategija zagovaranja EAPN u oblasti sprovođenja i ocene efekata u vezi sa smanjenjem siromaštva evropske strategije razvoja EU 2020 i EU politika kohezije. Usvojen je i izveštaj EAPN o oceni Nacionalnih reformskih programa zemalja članica za 2017. godinu. Skupu u Dablinu prisustvovala je i programska direktorka SeConS, dr Marija Babović, koja je predstavnica Evropske mreže protiv siromaštva – Srbija u Grupi za evropske strategije uključivanja.