KONTAKT

Republički zavod za statistiku objavio je drugi po redu Izveštaj o napretku u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja za 2021. godinu, uz podršku vlada Švajcarske i Nemačke.

Zahvaljujući kontinuitetu u praćenju napretka omogućeni su sistematični uvidi u oblasti u kojima Republika Srbija napreduje prema ostvarivanju ciljeva definisanih Agendom za održivi razvoj do 2030. godine, kao i oblastima u koje je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se pospešili razvojni procesi.

U ovogodišnjem Izveštaju unapređena je dostupnost podataka za indikatore ciljeva održivog razvoja u oblasti životne sredine, kao rezultat projekta „Jačanje kapaciteta za prikupljanje nacionalnih podataka u okviru indikatora ciljeva održivog razvoja za praćenje i izveštavanje o dimenziji zaštite životne sredine Agende 2030 u Republici Srbiji”, koji su Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i Kancelarija stalne predstavnice Ujedinjenih nacija (UN) sproveli tokom 2021. godine u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku (RZS).

Agenda za održivi razvoj do 2030. godine i 17 COR koje su usvojile sve države članice Ujedinjenih nacija u septembru 2015. godine, predstavljaju globalni strateški okvir za održivi razvoj kome treba da streme sve države članice i međunarodni relevantni akteri. Agenda 2030 pruža osnovu za viziju razvoja kao održivog prosperiteta zasnovanog na socijalnom uključivanju i jednakosti, uz istovremeno očuvanje naše planete.

Jedan od temeljnih principa na kome počiva ovaj strateški okvir je da se niko ne izostavi iz razvojnih procesa i razvojnih dostignuća. U periodu između dva izveštaja, Republički zavod za statistiku je, u saradnji sa GIZ-om, objavio više informativnih publikacija o ostvarivanju COR iz perspektive različitih grupa koje mogu biti izostavljene iz razvojnih procesa ili su nedovoljno u njih uključene. Objavljene su tri publikacije iz serije „Ne izostaviti nikoga iz razvoja”: prva je bila posvećene romskom stanovništvu, druga mladima, dok je treća posvećena nejednakostima koje su prisutne između stanovništva gradskih i seoskih naselja, kao i između regiona u Srbiji. Novi izveštaj o napretku u ostvarivanju COR za 2021. godinu, pratiće i nove publikacije iz ove edicije, posvećene deci i rodnim aspektima održivog razvoja.