KONTAKT

SeConS u saradnji sa Centrom za evidenciju i implementaciju (Australija) trenutno u Srbiji sprovodi evaluaciju UNICEF-ovih pet modela: Porodični saradnik, Povremeno hraniteljstvo, Sprečavanje osipanja u školama, Diverzione mere za mlade u sistemu pravde i socijalne zaštite i Intervencije u ranom detinjstvu. Svrha evaluacije je da pruži preporuke za buduće aktivnosti koje će pomoći UNICEF-u i drugim akterima u pogledu sprovođenja izabranih modela u sledećem programskom ciklusu, kao i u pogledu ukupnog UNICEF-ovog pristupa programskim modelima u Srbiji.