KONTAKT

Pokretači inicijative „Otvoreni parlament“ skreću pažnju javnosti i medija na kontinuirano urušavanje demokratskih procedura i zatvaranje parlamenta ka javnosti. Poslednja sednica Narodne skupštine na kojoj je zloupotrebom Poslovnika o radu jednom broju narodnih poslanika ukinuto njihovo zakonsko pravo da učestvuju u raspravi o predlogu Zakona o budžetu, predstavlja grubo kršenje interesa svih građana da čuju argumentovanu raspravu o najvažnijem pitanju – načinu trošenja sredstava građana.

U prilog zatvaranju parlamenta govori i prekid dugogodišnje saradnje Narodne skupštine sa Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA). Ova saradnja je omogućila da se ostvari projekat „Otvoreni parlament“.

Podsećamo predsednicu Narodne skupštine i sve poslanike da, pored obaveze da poštuju Ustav, zakone i Poslovnik, su dužni da rade u najboljem interesu svih građana Srbije i da su odgovorni prema njima. Prema Ustavu Republike Srbije, suverenost države potiče od građana, a ne samih institucija ili partija, te građani imaju pravo da izraze svoj stav o radu Parlamenta, i za to je neophodna njegova otvorenost. Ukoliko institucije ne žele da razgovaraju sa građanima, građani će razgovarati o njima.

Pozdravljamo javno izvinjenje predsednice Vlade Srbije, Ane Brnabić, zbog propusta da odgovori na zahteve Grupe za slobodu medija. Pozivamo Predsednicu Narodne skupštine da prati primer čelnice izvršne vlasti i da se građanima javno izvini zbog propuštanja da se odgovorno ponese u svom radu, jer štetu zatvorenosti rasprave isključivo trpe građani Srbije.