28. novembar 2016.

Rezultati istraživanja rodne nejednakosti u Republici Srpskoj biće predstavljeni 30. novembra u Banja Luci.

Najnovije SeConS-ovo istraživanje socio-ekonomskih rodnih nejednakosti u Republici Srpskoj, iz dinamičke perspektive životnih tokova pokazuje u kojim se dimenzijama ispoljavaju rodne nejednakosti, koji su njihovi koreni i kakvi su im ishodi.

Na osnovu dobijenih rezultata sačinjena je studija, čija se zasebna poglavlja odnose na rodnu nejednakost među decom, odraslima i starijom populacijom. Posebno poglavlje posvećeno je analizi međugeneracijskih razlika, tj. promena koje su se odigrale ili su u pojedinim slučajevima izostale.

Istraživanje socioekonomskih rodnih nejednakosti u Republici Srpskoj SeConS je za potrebe Gender centra Republike Srpske sproveo uz podršku UN Women BiH.