KONTAKT

Od ukupnog broja nepokretnosti u Srbiji, u svega 25,6 odsto isključive vlasnice su žene, pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda.

Ovi podaci dobijeni su u februaru 2021. godine u okviru procesa pripreme Nezavisnog izveštaja o primeni prioritetnih preporuka CEDAW komiteta upućenih Srbiji.

Podaci i informacije prikupljeni su od strane SeConS grupe za razvojnu inicijativu, u okviru izrade Nezavisnog izveštaja Mreže SOS Vojvodina o sprovođenju prioritetnih preporuka dostavljenih Srbiji od strane CEDAW komiteta, za period 2019-2021.

U slučaju 0,3 odsto nepokretnosti, u pitanju je zajednička svojina. Žene su suvlasnice u 12,8% nepokretnosti u kojima postoji susvojina – vlasništvo dva ili više lica na istoj nepokretnosti.

Posmatrano prema vrsti nepokretnosti, žene su: isključive vlasnice u 24,2 odsto parcela, isključive vlasnice 25,6 odsto svih objekata i isključive vlasnice 42,6 odsto posebnih delova objekata.

Od ukupnog broja parcela 0,1% je u zajedničkoj svojini, a od ukupnog broja objekata 0,7% je u zajedničkoj svojini.U ukupnom broju objekata gde postoji susvojina, žene se javljaju kao suvlasnici u 12,3 odsto parcela, u 15,8 odsto objekata i 8,2 odsto posebnih delova objekata.

Ako podatke posmatramo prema osnovu sticanja nepokretnosti, od sve imovine stečene nasleđem žene su vlasniace 40,4 odsto te imovine. U ukupnoj imovini stečenoj poklonom žene su vlasnice 36,3 odsto, a od sve imovine stečene kupoprodajom žene poseduju 43,7 odsto.

Iako zakoni u Srbiji koji uređuju imovinske i nasledne odnose ravnopravno tretiraju žene i muškarce, običajne patrijarhalne norme, obrasci nasleđivanja koji i dalje često idu u korist muških naslednika, te generalno slabiji ekonomski položaj žena (usled niže zaposlenosti, nižih zarada) dovode do toga da muškarci i dalje dominiraju među vlasnicima zemljišta i nepokretnosti, naročito u ruralnim područjima.

Projekat „Ženske NVO- pionirke u definisanju alata za praćenje primene GREVIO i CEDAW preporuka Srbiji za zaustavljanje nasilja nad ženama“, se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije a u okviru programa: ‘‘Zaustavljanje nasilja nad ženama na zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti” koji sprovodi kancelarija Un Women u Srbiji uz finanisjsku podršku Evropske unije.