KONTAKT
SeConS grupa za razvojnu inicijativu je u prethodnim mesecima sprovela početnu i završnu studiju o stavovima i znanjima o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji na osnovu pola u četiri sela na teritoriji Vojvodine – u Lazarevu, Boki, Iđošu i Banatskom Velikom Selu. Početnim i završnim istraživanjem bilo je moguće izmeriti stavove i znanja stanovnika sva četiri sela pre i nakon projektinih aktivnosti koje su za cilj imale podizanje svesti o problemu rodno zasnovanog nasilja, a za čiju implementaciju je bio zadužen Centar za podršku ženama. Završno istraživanje je pokazalo da se nakon projektnih aktivnosti na terenu došlo do blagog smanjenja prihvatanja patrijarhalnih stavova i kod žena i kod muškaraca, dok su žene pokazale značajno veću mogućnost prepoznavanja različitih oblika nasilja.
U saradnji sa Centrom za podršku ženama održane su radionice u sva četiri sela na kojima su predstavljeni rezultati istraživanja i na kojima je diskutovano o daljim koracima koji bi vodili osvešćivanju problema rodno zasnovanog nasilja u njihovim sredinama.
Početna i završna studija su sprovedene u okviru projekta „Prekini tišinu – Reaguj: promena društvenih normi i znanja o rodno zasnovanom nasilju prema ženama u ruralnim područjima u APV“ koji se realizuje u okviru programa: ‘‘Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji” koji sprovodi kancelarija UN Women u Srbiji uz finanisjsku podršku Norveške ambasade u Beogradu.