KONTAKT

Ovo će biti tema Okruglog stola koji 26. marta organizuje SeConS – grupa za razvojnu inicijativu uz podršku Friedrich Ebert Fondacije. Na skupu će govoriti Slobodan Cvejić, programski direktor SeConS-a i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Jelena Pešić, docentkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu i Dalibor Petrović, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. 

Cilj organizovanja Okruglog stola je predstavljanje rezultata istraživanja „Zašto građani izlaze na proteste i šta od njih očekuju“. Na skupu će se diskutovati o sledećim pitanjima: 

– ko učestvuje u građanskim protestima 

– šta su motivi učesnika protesta

– koju političku opciju podržavaju učesnici protesta  

– šta učesnici protesta žele da postignu.

 Izveštaj sa Okruglog stola biće dostupan na našem sajtu.