KONTAKT

Predstavljena studija „Pristup uslugama dugotrajne njege u Crnoj Gori“

U Crnoj Gori 44,9% osoba starijih od 65 godina ima velike poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, a među njima je više žena, pokazala je studija „Pristup uslugama dugotrajne njege u Crnoj Gori“ nastale u okviru trogodišnjeg projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ realizovanog u regionu Zapadnog Balkana, uz koordinaciju Crvenog krsta Srbije i podršku Evropske unije, Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta.
Foto: Crveni krst Crne Gore / Dejan Kalezić

Pročitaj više »

Okupljanje partnera na projektu „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“

Partneri iz zemalja Zapadnog Balkana na projektu „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ – trogodišnjoj inicijativi u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst – okupili su se u Beogradu kako bi razmenili iskustva u dosadašnjem radu.

Pročitaj više »

Završena studija o stavovima i znanjima o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji na osnovu pola u četiri sela na teritoriji Vojvodine

U četiri sela u Vojvodini došlo je do blagog smanjenja prihvatanja patrijarhalnih stavova i kod žena i kod muškaraca, dok su žene pokazale značajno veću mogućnost prepoznavanja različitih oblika nasilja. Ovo su pokazale početna i završna studija o stavovima i znanjima o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji na osnovu pola, sprovedene u okviru projekta „Prekini tišinu – Reaguj: promena društvenih normi i znanja o rodno zasnovanom nasilju prema ženama u ruralnim područjima u APV“.

Pročitaj više »

SeConS grupa za razvojnu inicijativu na XI Međunarodnom gerontološkom kongresu

Na XI Međunarodnom gerontološkom kongresu u Palati Srbija u Beogradu, SeConS grupa za razvojnu inicijativu je predstavila ključne nalaze istraživanja o pristupu uslugama dugotrajne nege na Zapadnom Balkanu. Reč je o istraživanju iz komparativne perspektive šest lokacija u kojima je istraživanje sprovedeno: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo*, Severna Makedonija.

Pročitaj više »

Predstavljen Godišnji izveštaj o stanju siromaštva Evropske mreže protiv siromaštva EAPN

„U vreme rastuće inflacije, visokih troškova života i posledica koje je ostavila pandemija, osobe koje žive u siromaštvu bore se da pokriju osnovne životne potrebe, broj beskućnika raste a rastu i rodne i socijalne nejednakosti“, rečeno je prilikom predstavljanja Godišnjeg izveštaja o stanju siromaštva u Evropi Evropske mreže za borbu protiv siromaštva EAPN, u Evropskom parlamentu. Evropsku mrežu protiv siromaštva Srbije predstavljala je SeConS grupa za razvojnu inicijativu.

Pročitaj više »

Predstavljena studija “Brza procjena dječjeg rada u oblasti dječjeg prosjačenja u Crnoj Gori”

SeConS grupa za razvojnu inicijativu predstavila je studiju “Brza procjena dječjeg rada u oblasti dječjeg prosjačenja u Crnoj Gori”, na događaju upriličenom ovim povodom od strane Međunarodne organizacije rada i Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore u Podgorici.
Uvodna obraćanja održali su Admir Adrović, ministar rada i socijalnog staranja, i Nina Krgović, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada u Crnoj Gori.

Pročitaj više »

Napredak Srbije u ostvarivanju COR – VIDEO

Kao jedina institucija u Srbiji koja se bavi praćenjem ostvarivanja Ciljeva održivog razvoja, Republički zavod za statistiku je objavio Izveštaj o napretku Srbije u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine u 2021. godini – uz podršku vlada Nemačke i Švajcarske. Na osnovu ovog Izveštaja nastao je video materijal u kojem su ukratko predstavljeni ovi rezultati. Izradu ovog video materijala omogućile su vlade Švajcarske i Nemačke u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030” koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Pročitaj više »

Predstavljena postignuća projekta „Kreiranje i analiza javnih politika“ u Nišu

U okviru panela “Celoživotno učenje u oblasti javnih politika”, koji je 10.05.2022.godine održan na Univerzitetu u Nišu, predstavljena su postignuća Erazmus+ projekta razvoja kapaciteta u visokom obrazovanju “Kreiranje i analiza javnih politika” – PPMA.
Predstavljeni su obrazovni program u oblasti javnih politika, edicije knjiga koje su publikovane u okviru projekta, kao i multifunkcionalna veb platforma “Policy club” namenjena za objavljivanje stručnih radova iz oblasti javnih politika.

Pročitaj više »